Godkjent betaling

Det kan velges 2 betalingsløsninger.
1. Varene bestilles omgående ved full betaling av fakturaen.
2. Varene bestilles omgående ved at 50% av fakturaen betales ved bestilling og siste rest, 50%, betales ved levering av varene men da kommer det et tillegg på fakturaen på 3%.
Vennligst gi beskjed om hvilke betalingsmåte det velges slik at riktig faktura sendes.
Send E-mail til broborg@online.no og vi sender deg er faktura pr mail.