Personvern forbruker

Produktregisteret.

Selger kan foreta endringer i spesifikasjonen av Produktene som ikke vesentlig påvirker deres kvalitet eller ytelse.
Fotografier er for illustrerende formål bare, og stemmer kanskje ikke nøyaktig med selve produktet.
Beskrivelser av varene er bare for referanse, og behøver ikke stemme med produktet.
Varer modifisert eller endret på noen måte av kjøperen vil oppheve alle garantier og garantier som tilbys på tidspunktet for salget.
Selger garanterer ikke at produktene overholder byggeforskriften som for tiden gjelder i Norge, det er ansvaret for kjøperen til å sjekke med sin lokale bygningskontroll avdeling for overholdelse av produktet / sjekk før du bestiller.
Kjøper er ansvarlig for at produktet blir montert og installert i henhold til produsentens instruksjoner, og at installasjonen oppfyller relevante byggeforskrifter og planlegginglover.
Alle spesial bestillinger vil kreve et depositum på 50% av verdien. Depositumet er ikke refunderbart ved avbestilling av kunder.

Retur regler & Avbestillinger.

Dersom kjøperen er en forbruker som er misfornøyd med produktet, uansett grunn, kan han innen syv arbeidsdager etter leveringsdato underrette selgeren om at han kansellerer kontrakten.
Så snart som mulig etter å ha varslet selger må kjøperen returnere varene. Utgiftene betales av kjøperen.
Selgeren kan velge å hente varene hos kjøperen. Selgeren vil samarbeide med kjøperen for henting av varene. Kjøperen betaler utgiftene.
Alt som er betalt for varene av kjøperen vil bli refundert innen 30 dager. Forutsetningen er at varene er i samme stand som ved levering.(Dette gjelder ikke hvis varene er åpnet, brukt, skadet, eller at emballasje mangler).
Retten til å avbestille etter denne klausul gjelder ikke dersom varene er spesiallaget for kjøperen.
Produkter utelukket for Forbrukerbeskyttelse (Fjernsalg), forskrift 2000, omfatter alle varer som er spesiallaget, siden alle materialer er spesialbestilt.
Depositum betalt er ikke refunderbart under alle omstendigheter.

Ansvar.

Selger er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller utgifter påført av kjøperen for sen levering, ødelagte varer, manglende deler eller uegnet av produktet.
Selger er ikke ansvarlig for defekter som oppstår ved slitasje.
Selger er ikke ansvarlig for defekter som oppstår fra enhver endring av varene, forsettlig skade, unormale arbeidsforhold eller dårlig installasjon.
Selger er ikke ansvarlig hvis designmålingen eller spesifikasjonen ikke er skriftlig.

Generelt.

Denne kontrakten skal reguleres og tolkes i henhold til Norsk lov.
Med mindre annet er bestemt i disse vilkårene skal ikke vi være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil og utføre noen av våre forpliktelser i henhold til denne kontrakten som skyldes forhold utenfor vår kontroll, inkludert industriell handling.
Oppgivelse av oss av noe mislighold av disse vilkårene skal ikke tolkes som en fortsatt fraskrivelse av et brudd eller som en fraskrivelse av noen etterfølgende brudd på den samme eller en annen bestemmelse.
Hvis noen klausul eller sub-klausul av disse vilkårene blir holdt av en kompetent myndighet å være ugyldig eller umulig å håndheve gyldigheten av de øvrige klausuler og sub-klausuler i disse vilkårene skal ikke bli påvirket, og de skal forbli i full kraft og effekt.
Denne kontrakten er personlig for deg og kan ikke overdras.
Opphør av denne kontrakten skal ikke påvirke rettigheter og plikter som allerede er avtalt på tidspunktet for oppsigelsen.