Customer Service

Definisjoner
"Kjøper" betyr den person som kjøper eller samtykker i å kjøpe produktene fra selgeren.
"Selger" betyr - Trappekompaniet AS
"Forhold" betyr de vilkår og betingelser for salg fastsatt i dette dokumentet og eventuelle andre vilkår og betingelser avtalt skriftlig av Selger.
"Leveringsdato" betyr den dato anslått av selger når produktene vil trolig bli levert.
"Produkter" betyr de varene som skal kjøpes av kjøperen
"Pris" betyr prisen for de tjenester eller produkter, inkludert frakt, ,(Adresser med fatslandsforbindelser) emballasje og merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt.
"Forbruker" er en person som ikke opptrer i løpet av en handel eller yrke
"Tjenester" betyr tjenester som skal leveres av Selger til Kjøper
1 - Kontrakten
1.1 Alle ordre er akseptert av oss bare under disse vilkårene som ikke kan endres unntatt med skriftlig avtale om en direktør eller Selskapet undertegnet Trappekompaniet AS. Unntatt er motsigelser og tilleggsbetingelser som ikke er avtalt.
1.2 Ordrer kan kanselleres bare med skriftlig avtale av et selskap underskriver eller direktør, og du vil frita oss mot alle tap skader kostnader og utgifter vi påføres som følge av at avbestillingen.
2 - Hjemmel og Risiko
2.1 Risiko for varene skal passere til kjøperen ved levering eller henting.
3 - Pris / Betaling
3.1 Alle oppgitte priser er inkludert merverdiavgift der dette er aktuelt.
3.2 Kjøperen skal betale prisen på tidspunktet for bestilling. Betalingsvilkår er 100% med orden, med mindre annet er spesifisert av selger på tidspunktet for tilbudet. Alle innskudd betalt til oss er ikke refunderbart.
3.3 varer forblir selgerens eiendom inntil full betaling er mottatt.
4 - Bestilling
4.1 Alle bestillinger for levering til adresser innen fastlandet Norge er gratis.
4.2 For levering til adresser uten fastlandsforbindelse kan vi levere gratis til en fastlands havn. Til den endelige destinasjonen kan vi levere for en ekstra kostnad.
4.3 Selv om vi gjør vårt beste til å levere varer etter avtalte tider, kan forsinkelser som er utenfor vår kontroll oppstå. Av denne grunn kan vi ikke garantere bestemte leveringsdatoer.
Trappekompaniet AS vil ikke være ansvarlig for kostnader påført kunden på grunn av forsinkelser oppstått av utenforliggende forhold.
Disse forhold er inkludert men ikke begrenset til streik, trafikale problemer, opprør, naturkatastrofer, krig og terrorisme.
4.4 Leveranser som ikke mottas og ting skadet ved mottagelse må noteres på fraktbrevet og Trappekompaniet AS skal varsles innen 24 timer etter mottagelse.
4.5 De fleste trappeleveranser skjer på biler med løftelem, til fortauskanten. Varer ikke kan leveres dersom sjåføren anser tilgangen som uegnet.
Varer som ikke leveres, for eksempel ikke svar på leveringsadressen, blir returnert til nærmeste varelager, og tilleggsfrakt vil beregnes.
4.6 leveringstid er mellom to og tre uker, med unntak av spesiallagede produkter, hvor leveringstiden vil bli avtalt på forespørsel.
5 - Produktregisteret
5.1 Selger kan foreta endringer i spesifikasjonen av Produktene som ikke vesentlig påvirker deres kvalitet eller ytelse.
5.2 Fotografier er for illustrerende formål bare, og kanskje ikke stemmer nøyaktig selve produktet
5.3 Beskrivelser av varene er bare for referanse, og behøver ikke stemme med produktet.
5.4 Varer modifisert eller endret på noen måte av kjøperen vil oppheve alle garantier og garantier som tilbys på tidspunktet for salget.
5.5 Selger garanterer ikke at produktene overholder byggeforskriften som for tiden gjelder i Norge det er ansvaret for kjøperen til å sjekke med sin lokale bygningskontroll avdeling for overholdelse av produktet / sjekk før du bestiller.
5.6 Kjøper er ansvarlig for at produktet blir montert og installert i henhold til produsentens instruksjoner, og at installasjonen oppfyller relevante byggeforskriften og planlegginglover
5.7 Alle spesial bestillinger vil kreve et depositum på 50% av verdien. Depositumet er ikke refunderbart ved avbestilling av kunder.
6 - Retur regler & Avbestillinger
6.1 Dersom kjøperen er en forbruker som er misfornøyd med produktet, uansett grunn, kan han innen syv arbeidsdager etter leveringsdato underrette selgeren om at han kansellerer kontrakten.
Så snart som mulig etter å ha varslet selger må kjøperen returnere varene. Utgiftene betales av kjøperen.
Selgeren kan velge å hente varene hos kjøperen. Selgeren vil samarbeide
med kjøperen for henting av varene. Kjøperen betaler utgiftene.
Alt som er betalt for varene av kjøperen vil bli refundert innen 30 dager. Forutsetningen er at varene er i samme stand som ved levering.(Dette gjelder ikke hvis varene er åpnet, brukt, skadet, eller at emballasje mangler).
Retten til å avbestille etter denne klausul gjelder ikke dersom varene er spesiallaget for kjøperen..
6.2 Produkter utelukket for Forbrukerbeskyttelse (Fjernsalg), forskrift 2000, omfatter alle varer som er spesiallaget, siden alle materialer er spesialbestilt.
Depositum betalt er ikke refunderbart under alle omstendigheter.
7 - Ansvar
7.1 Selger er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller utgifter påført av kjøperen for sen levering, ødelagte varer, manglende deler eller uegnet av produktet.
7.2 Selger er ikke ansvarlig for defekter som oppstår slitasje.
7.3 Selger er ikke ansvarlig for defekter som oppstår fra enhver endring til varene, forsettlig skade, unormale arbeidsforhold eller dårlig installasjon.
7.4 Selger er ikke ansvarlig hvis designen målingen eller spesifikasjonen er ikke skriftlig.
8 - Generelt
8.1 Denne kontrakten skal reguleres og tolkes i henhold til lov av Norge, og du samtykker i å sende til ikke-eksklusiv jurisdiksjon av de engelske domstoler.
8.2 Enhver referanse i disse vilkårene til enhver vedtekter eller lovbestemmelse inneholder en henvisning til at vedtektene eller lovbestemmelse som fra tid til annen villkårene forlenget eller re-vedtatt.
8.3 Overskriftene i disse vilkårene er bare til og skal ikke påvirke deres tolkning.
8.4 Med mindre annet er bestemt i disse vilkårene ikke vi skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil å utføre noen av våre forpliktelser i henhold til denne kontrakten som skyldes forhold utenfor vår kontroll, inkludert industriell handling.
8.6The oppgivelse av oss av noe mislighold av disse vilkårene skal ikke tolkes som en fortsatt fraskrivelse av at brudd eller som en fraskrivelse av noen etterfølgende brudd på den samme eller en annen bestemmelse.
8.7 Hvis noen klausul eller sub-klausul av disse vilkårene blir holdt av en kompetent myndighet å være ugyldig eller umulig å håndheve gyldigheten av de øvrige klausuler og sub-klausuler i disse vilkårene skal ikke bli påvirket, og de skal forbli i full kraft og effekt.
8.8 Denne kontrakten er personlig for deg og kan ikke overdras.
8.9 Opphør av denne kontrakten skal ikke påvirke rettigheter og plikter som allerede har opptjent på tidspunktet for oppsigelsen.